Ingen lesesaler på Kronstad

Bare en av tre mastergradsstudenter ved Høgskolen i Bergen vil få leseplass etter samlokaliseringen. Disse vil alle være i Møllendalsveien da det ikke er noen lesesaler på Kronstad   Ved samlokaliseringen av Høgskolen i Bergen (HiB) til neste høst vil det bare være...

Studenter kan få mer tid til barna sine

I statsbudsjettet som den nylig avgåtte regjeringen la frem, foreslås det å øke studenters foreldrepermisjon fra 44 til 49 uker.  Studenter som får barn etter 15. august 2014 vil kunne få like lang foreldrepermisjon som foreldre i jobb dersom dette forslaget blir en...

Ville du studert her?

Universitetene i Norge sliter med et stort etterslep på vedlikehold. Riksrevisjonens undersøkelse viser at 11 prosent av bygningsmassen ved Universitetet i Bergen er ansett som svært dårlig. Areal står ubrukt Ved det matematiske og naturvitenskapelige fakultet står...

– Livet stopper ikke opp

Søstrene Eva og Oda mistet den som sto dem nærmest til kreften. Nå har de vært med på å starte et møtested for unge pårørende. Mange barn og unge i Norge opplever at noen som står dem nær blir kreftsyk. Søstrene Eva  og Oda mistet for noen år siden sin mor, som lenge...

Lærer eller vaktmester?

Kvaliteten på lærerne omkring i Norge varierer kraftig. Mangel på tid er den viktigste årsaken mener utdanningsforbundet. En undersøkelse gjort av utdanningsforbundet i juni i år viser at hele seks av ti lærere i grunnskolen og videregående har fått mindre tid til å...