This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Universitetene i Norge sliter med et stort etterslep på vedlikehold. Riksrevisjonens undersøkelse viser at 11 prosent av bygningsmassen ved Universitetet i Bergen er ansett som svært dårlig.

Areal står ubrukt

Ved det matematiske og naturvitenskapelige fakultet står flere grupperom tomme på grunn av vannskader. Slik har de stått i flere år. Dette mener leder i realistutvalget, Livar Bergheim er svært uheldig.

– Det er synd at store bygningsmasser står stengt, når de heller kunne blitt brukt som grupperom, lesesaler eller studentlokaler.

Grupperommene som står tomme i auditoriefløyen, kan studentene se lenge etter å få bruke. De vil ikke bli satt i stand, da hele bygget skal rives for å kunne sette opp et nytt teknologibygg.

– Dette vil ta opp til 4-5 år, men da vil vi få et høyteknologisk bygg som vil være et stort løft for fakultetet, forteller direkør i eiendomsavdelingen, Even Berge.

Ikke satt av nok penger

Berge forteller at selv om det er mye som blir gjort, er det ikke nok penger til å ta igjen hele etterslepet.

– Når vi har et etterslep på en størrelse av 2,5 til 3 milliarder og et vedlikeholdsbudsjett på opp mot 150 millioner, så tar det tid å ta dette igjen.

Han innrømmer at årsaken til etterslepet er at det har blitt budsjettert med for lite penger de tidligere årene.

– Det har kommet en økende interesse for å ta igjen dette etterslepet. En dag må vi klare å ta det igjen, for våre studenter og ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø rundt seg.

Kostnadene øker kraftig

For hver dag som går uten at vedlikeholdet blir gjort går verdien på bygningene ned og staten taper store summer. I følge riksrevisjonens rapport har bygningsmassen ved Universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Ås sunket i verdi med hele 1,5 milliarder fra 2010 til 2012 på grunn av vedlikeholdsetterslepet. Samtidig øker oppusningskostnadene til universitetene med hele 500 000 kroner.

Kommentarer