This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Kvaliteten på lærerne omkring i Norge varierer kraftig. Mangel på tid er den viktigste årsaken mener utdanningsforbundet.

En undersøkelse gjort av utdanningsforbundet i juni i år viser at hele seks av ti lærere i grunnskolen og videregående har fått mindre tid til å forberede undervisningen sin de siste fem årene. Dette mener politikerne at går ut over kvaliteten på lærerne og undervisningen.

– Det er veldig mange som er mer enn flinke nok lærere i Norge, og det er viktig å få fram for de gjør en veldig god jobb. Men vi trenger flere av dem, mener Leder i Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy.

Politikerne fra de ulike partiene mener det er flere måter man kan forbedre kvaliteten på lærerne. Leder i Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl, mener at man må gi lærerne tid og insentiver til å videreutdanne seg uten å måtte gi opp undervisningen.

 

Kompetansenivået må heves!

At kompetansenivået på lærerne må heves er de fleste partiene enige om. Leder i Arbeidernes Ungdomsfylking, Eskil Pedersen, mener at mange lærer går alt for lenge i jobb uten å få hevet kompetansen sin slik de burde. De borgerlige partiene mener dog at den sittende regjeringen ikke har gjort en god nok jobb med å videreutdanne lærere.

– I fjor var det to tusen lærer som hadde lyst på etterutdanning. De fikk ikke det av regjeringen, men det skal være en rettighet, forteller Sandøy. Han legger også til at dette er noe venstre vil jobbe for om de kommer i regjering.

Leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn, mener regjeringen har brukt pengene helt feil ved å prioritere flere skoletimer og gratis frukt på skolen.

– Hvis vi hadde brukt disse pengene på etterutdanningen, kunne vi firedoblet tempoet med etterutdanning, sier Rotevatn.

Gjør vaktmester og rengjøringsoppgaver

Undersøkelsen til utdanningsforbundet kan også fortelle oss at over halvparten av lærerne ved barneskolene i Norge ukentlig gjør vaktmester- eller rengjøringsoppgaver. Det er en stor enighet i partiene om at dette er uakseptabelt.

– Jeg tenker at det skal vi gjøre noe med. Vi skal ha folk som er ufaglært i norsk skole som kan gjøre den type ting, sier Pedersen.

Sandøy sier at høyre vil gjøre alt de kan for at lærerne kan få bruke mesteparten av tiden sin i klasserommet.

Rotevatn mener at dette er en klar indikasjon på det man vet fra før av, at lærerne har alt for lite tid til å være lærere.

– De bruker tid på alt mulig annet, ikke minst på å fylle ut skjema, forteller han

Også Grønn Ungdom mener at byråkratiseringen i den norske skolen bør kuttes drastisk.

– Det er helt idiotisk. Jeg skal selv bli lærere og jeg har lyst til å bruke tiden min på å undervise og ikke vaske, sier Dahl.

Kommentarer