Het stemning under valgdebatt

Under valgdebatten ved Høgskolen i Bergen(HiB) ble politikere fra de største partiene tirsdag formiddag stilt til veggs på saker som angår studentene. Øverst på dagsorden var heltidsstudenten og studentboliger.   Tilstede under debatter var blant annet leder i...

Rekordhøy valgoppslutning

Mandag ble resultatet for studentparlamentsvalget ved Høgskolen i Bergen (HiB) avgjort. 31% av studentene benyttet seg av stemmeretten, noe  som tilsier mer enn en dobling av fjorårets resultater. I fjor hadde studentparlamentsvalget ved HiB en oppslutning på bare...

Fakultetsrepresentantene kan bli historie

Dagens valgordning i forbindelse med Studentparlamentsvalg ved Universitetet i Bergen er oppe til vurdering. En arbeidskomite i Studentparlamentet har utarbeidet tre nye forslag som skal fremmes i håp om endring. For å stille til liste med dagens valgordning, kreves...

Gamle monitorer må vente

Kvarteret velger å utsette behovet for å bytte ut utslitt teknisk utstyr, til fordel for å pusse opp lokalene. Tanken er at de med oppussingen skal få en bedre inntjeningsevne, slik at man til neste år har økonomi til å investere i det mest nødvendige utstyret fra...

Tillitsvalgte må selge kompendium

Førsteårsstudenter ved Høgskolen i Bergen(HiB) som tar matematikk ved Avdeling for ingeniørfag, må selv stå for salg og distribusjon av et kompendium som blir tilbudt som et supplement til pensum. Pensumet er i følge både elever og lærere et meget bra tillegg til det...