Mange uvedkommende på lesesalene

Flere studenter fra andre institusjoner enn Universitet i Bergen opptar lesesalsplasser på Høyden. Dette har ført til at student – og fagutvalgene ved UiB må utføre lesesalskontroller flere ganger ukentlig i eksamensperioden. Selv mange av Universitetet i Bergen (UiB)...

Surrogati: Ikke som på TV

Surrogati er et tema mange kjenner fra media. Surrogatidebatten er vanskelig, og involverer mange etiske og moralske spørsmål. Så mange som ti prosent av alle par klarer ikke å få barn ved å føre frem et svangerskap. Ved hjelp av ny teknologi, er surrogati blitt et...

Valgoppslutningen halvert

Forventningene var høye etter at fjorårets valg ved Høgskolen i Bergen ga en rekordhøy valgoppsluttning på hele 29 prosent. Dette klarte de derimot ikke å leve opp til i år. Klokken åtte onsdag kveld ble valgurnene ved Høgskolen i Bergen stengt. Spenningen var høy og...

Feil i karakterer, vitnemål og arbeidskrav

Studenter ved Institutt for medie- og informasjonsvitenskap fikk i vår feile karakterer i faget MEVI250. Da de trodde at feilen var rettet opp, dukket de gale karakterene opp på vitnemålet også. Ved en feil hadde sensor klart å bytte om på karakterene fra den...

K7 Bulletin skal på nett

K7 Bulletin vil etter 15 år med tomt prat endeleg få ut si eiga nettavis. Per dags dato er avisa kun tilgjengeleg i PDF-form på internett. Gjennom det komande året vil dei etablere ei levande nettavis med både videoreportasjar, satire og nyhendeartiklar. Ikkje...