This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Flere studenter fra andre institusjoner enn Universitet i Bergen opptar lesesalsplasser på Høyden. Dette har ført til at student – og fagutvalgene ved UiB må utføre lesesalskontroller flere ganger ukentlig i eksamensperioden.

Selv mange av Universitetet i Bergen (UiB) sine lesesaler er kontrollert med korttilgang, er uvedkommende på leseplassene er problem som går igjen hvert år. Denne uken var det 11 personer som ble bortvist av Humanistisk studentutvalg (HSU) og Studentutvalget på Det Samfunnsvitenskaplige fakultet (SUSV) opplyser om at de kaster ut alt mellom to til 20 personer i uken.

Lesesalskontroller blir utført gjennom hele semesteret, men intensiveres i eksamenstiden.

Leder ved HSU, Tor Sivertsen Prestegard, mener at det er nødvendig å foreta lesesalskontroller på HF:

– Plassmangel og dårligere luftkvalitet gjør at folk fra andre institusjoner ikke får benytte seg av lesesalene. Vi ønsker at inneklimaet skal være best mulig for studentene, sier han.

Studentutvalget ved det Psykologisk fakultet, utfører derimot ikke kontroll av lesesaler, men nestleder Aurora Helgesen er oppgitt over at folk ved andre institusjoner sniker til seg sårt trengte lesesalsplasser:

– Vi har hatt noen klager på uvedkommende, men for oss på psykologisk fakultet er likevel mangel på lesesaler generelt det største problemet. Vi er tross alt det fakultetet med lavest dekningsgrad av studentarbeidsplasser. Vi liker dårlig ideen om at uvedkommende tar opp våre få plasser, sier hun.

 

Kommentarer