This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Surrogati er et tema mange kjenner fra media. Surrogatidebatten er vanskelig, og involverer mange etiske og moralske spørsmål. Så mange som ti prosent av alle par klarer ikke å få barn ved å føre frem et svangerskap. Ved hjelp av ny teknologi, er surrogati blitt et alternativ for par som ikke selv klarer å bli gravide. Såpeserieskapere har sett at dette temaet vekker seernes oppmerksomhet mot skjermen, og i flere serier kan en nå se surrogati bli brukt som underholdning.

Men hva er egentlig surrogati, og hvordan forholder fjernsynsmediets egne såpeserier seg virkelighetens problemstillinger?

Kommentarer