Størst valgdeltakelse i Bergen

Størst valgdeltakelse i Bergen

28. mars til 5. april ble det avholdt valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UIB). Eirik Lie Reikerås i valgstyret presiserte hvorfor aktiv bruk av stemmerett er viktig. – Hvis vi skal kunne representere studentene på en måte som er representativ...
Langdryg valgvake på HiB

Langdryg valgvake på HiB

Valgvaken til Studentparlamentet ved Høyskolen i Bergen ble en lang affære. Da resultatene ble offentliggjort hadde enkelte kandidater vært på KronBar i seks timer. Kandidatene til Studentparlamentsvalget ved HiB ble fortalt at valgkomiteen skulle ta ansvar for å...

Nedprioritert synlighet

Valgoppslutningen ved UiB har gått betydelig ned siden 2008. Nestleder i arbeidsutvalget, Tommy Aarethun innrømmer at det antagelig burde vært et større fokus rundt synliggjøring.  Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organ ved Universitetet i Bergen, de...

Vil slå fjorårets oppslutning

Mandag var det starten på Studentparlamentsvalget på Høgskolen i Bergen (HiB). Sammenlignet med den høye valgoppslutningen på 29 % i 2010 var denne halvert til 14 % i fjor. I år håper og satser både nåværende leder for Studentparlamentet, Anders Kvernmo Langset, og...