Valget er i gang og vi kickstarter med debatt. Sammen med gode venner i Studentparlamentet UiB, Studentersamfunnet i Bergen, Bergen Student-TV Studentradioen i Bergen og Studvest – studentnyheter i Bergen, inviterer vi til generaldebatt i Tivoli på Det Akademiske Kvarter!

Møt alle kandidatene til Studentparlamentet og studentene som stiller til universitetsstyret.
Vi vil se nærmere på hva som skiller de ulike listene og de ulike kandidatene fra hverandre.

Studentparlamentet representerer UiB-studenter sin samlede stemme opp mot rektoratet, og utad mot politikere og media. Det består av 31 studenter; 7 fakultetsrepresentanter og 24 representanter fra listene som studentene velger ved valg. De driver med studentpolitikk som kan omhandle alt fra påbud om knagger på toalettene til å jobbe mot et klimanøytralt universitet.

Universitetsstyret er UiB sitt høyeste organ. De vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet. Her er to av representantene studenter som velges ved valg.

 

Arrangement av Studentpalamentet UIB
Filmet av Bergen Student-TV
Produsent: Even Totland
Regi: Anastasia Vassilieva
Bildemiks: William Grønmo
Grafikk: Daniel Kjelby
Foto: Elisabeth Berthelsen, Renate Gustavsen, Sebastian Simensen
Flerkameraredaktør: Gerd Johanne Braadland
Lyd og lys: Kraftetaten

 

Kommentarer