Krisepakke for studenter

Krisepakke for studenter

Som en følge av korona krisen har antallet permiterte arbeidstakere eksplodert. Blandt dem finnes det mange studenter. Disse har ikke rett på dagpenger, slik som resten av befolkningen har. Dette fordi i følge NAV er det å være student en fulltidsjobb, og man er...
Nye korona-tiltak ved UiB

Nye korona-tiltak ved UiB

Fra og med torsdag 12. mars vil all undervisning som har flere enn 100 deltagere bli gjennomført digitalt. – Undervisningledelsen har bestemt at vi skal avslutte også mer formell undervisning i form av forelesninger og kurs, forteller Steinar Hunskår professor og...
Valg i Velferdstinget Vest

Valg i Velferdstinget Vest

Det har aldri før vært en representant fra NHH i Velferdstinget sitt arbeidsutvalg. Etter at tidligere nestleder trakk seg fra stillingen, ble det valgt to nye kandidater til stillingen. Amalie Lunde ble innstilt av Velferdstinget som ny nestleder – Hun har vært...
Endelig åpner universitetsmuseet

Endelig åpner universitetsmuseet

Med på åpningen var rektor ved Universitetet, Dag Rune Olsen. Han fikk overrakt den symbolske nøkkelen av forsknings- og høyere utdannings minister, Iselin Nybø. Med stor jubel fra de oppmøtte barneskolene var åpningen endelig offisiell. – Dette er nesten 17. mai...
En følelse av frihet

En følelse av frihet

For å bli god i stup må man jobbe mye. Fordi det er så små forskjeller på de som er best i verden, er dette en idrett man virkelig må brenne for om man ønsker å bli best i verden. – Det som må til for å bli best i stuping det er veldig mye motivasjon, sier trener...