This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Som en følge av korona krisen har antallet permiterte arbeidstakere eksplodert. Blandt dem finnes det mange studenter. Disse har ikke rett på dagpenger, slik som resten av befolkningen har. Dette fordi i følge NAV er det å være student en fulltidsjobb, og man er dermed ikke en reel arbeidssøker. Mange mister nå en viktig del av sin inntekt som dekker helt basis utgifter som leie, mat og strøm.

Regjeringen har lagt frem en krisepakke for studentene. Denne innebærer at de som har lån fra Lånekassen vil få utbetalt den resterende summen av studielånet for vårsemesteret 2020, og med mulighet til å ta opp ett ekstra lån på 26000kr. Dette er det mange som reagerer kraftig på, fordi det er et lån som skal tilbakebetales

 

Kommentarer