This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Fra og med torsdag 12. mars vil all undervisning som har flere enn 100 deltagere bli gjennomført digitalt.

– Undervisningledelsen har bestemt at vi skal avslutte også mer formell undervisning i form av forelesninger og kurs, forteller Steinar Hunskår professor og prodekan for undervisning ved det medisinske fakultet.

Alle fakulteter vil bli berørt, men spesielt det medisinske fakultet. Ingen studenter tilhørende det medisinske fakultet får oppholde seg på campus. Dette gjelder undervisningslokaler, tannklinikken, laboratorier, lesesaler og sykehus. Dette vil føre til store utfordringer for studentene og ansatte. Mange studenter er per i dag ute i obligatorisk praksis.

– Vi ser for oss store logistikkproblemer dersom det er veldig mange studenter som ikke har fått den undervisningen de skal ha, forteller Hunskår.

Hunskår forteller at det vil bli gjort en vurdering på hvilke ferdigheter som medisinstudentene må ha vært gjennom, og hvilke andre måter obligatorisk undervisning kan bli gjennomført på.

Underviserne ved Universitet i Bergen må nå tilpasse undervisningen sin, slik at den kan gjennomføres hjemme eller andre steder vekke fra campus. Det vil bli opp til hver enkel underviser for å legge opp til audiovisuell undervisning. Andre tiltak som blir gjort er å legge ut relevant pensum eller videoer som studentene kan bruke.

Kommentarer