This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Studentvalget 2019

Mellom 18 og 25 mars er det klart for valg. Da skal vi studenter stemme på kandidater til Universitetsstyre og til Studentparlamentet. Men mange studenter vet ikke hva verken Universitetsstyre eller Studentparlamentet er.  I tillegg til dette er det manglende informasjon om hva de forskjellige listene står for, eller hvor man i det hele tatt skal stemme. Det er vanskelig å vite hvor man skal finne informasjon, og informasjonen ligger sjeldent ute på nett. Studntparlamentet sin nettside som har vært nede nå en god periode er ikke til så mye hjelp. De politiske listene ved Universitetet har også lite informasjon om hva de står for eller hva de i det hele tatt stiller til valg for, lett tilgjengelig.

3 millioner kroner i budsjett

Studentpolitikerne våre får tre millioner kroner i budsjett. Dette er penger Studentparlamentet får av UiB til å drive med studentdemokrati. Men når 3330 studenter av 17000 stemte ved studentvalget i 2018 er det tydelig at pengene ikke blir brukt riktig. Dette kommer også tydelig frem når mange ikke vet om at det er valg.  Studentparlamentet hadde ti resolusjoner som de skulle få gjennomført i perioden fra 2018-2019. Av disse ti ble kun to gjennomført. Det er ikke lett å finne ut hva disse resolusjonene i det hele tatt er, når det ikke ligger informasjon om det ute på nett. Det er altså ikke bare manglende informasjon om valget, men også om hva som har blitt avgjort tidligere i politikken.

Politikerne enig

Oskar Jakobsen er en av de som stiller til kandidat til Universitetsstyret. Han er enig i påstanden om at studentene ikke får nok informasjon om valget.

— Jeg tror nok kanskje at en del studenter opplever at de ikke får nok informasjon om det, og dette er veldig synd.

Anette Arneberg som også stiller som kandidat til Universitetsstyret sier seg enig i dette, og sier det er synd at det er opp til hver enkelt student å finne informasjon på nett.

— Jeg mener vi skal prøve å tilgjengeliggjøre så mye informasjon på så forskjellige kanaler som mulig.

 

Kommentarer