Teleprompter

Espen og Jørgen lager en DIY teleprompter slik at Espen slipper å memorere tekst når han skal lese nyheter i Studnytt & Sport. Det klassiske «ekstra arbeid for å unngå arbeid»-fenomenet, altså.