Monthnovember 2011

Uenige om studiestøtte-krav

I helgen vedtok NSO at Studentkravet for 2013 skal inneholde krav om både 11 måneders studiestøtte og økt sum totalt. Ikke alle er enige i dette.

Surrogati: Ikke som på TV

– I mediene fokuseres det på det positive ved det å hjelpe noen å få barn, men det bildet blir jo litt falskt, sier lederen for Etikkrådet.