nett

BT vil kun satse på TV

Bergens Tidene har tidligere sagt at de vil innstille til nedleggelse av BTV men gjør nå helomvending.

Teleprompter

Espen og Jørgen lager en DIY teleprompter slik at Espen slipper å memorere tekst når han skal lese nyheter i Studnytt & Sport. Det klassiske