Kanonballbuddies

Lørdag var det kanonballturnering for de internasjonale studentene tilknyttet UiB. Buddy Bergen er et integreringsprosjekt for internasjonale studenter i Bergen som startet i 2008

– Uaktuelt med tidsregistrering

Riksrevisjonen har påpekt brudd på reglene om dokumentasjon av arbeidstid i forbindeIse med overtid ved flere utdanningsinstitusjoner i landet. Som en følge av dette sender i disse dager Kunnskapsdepartementet ut et brev til ulike utdanningsinstitusjoner, med krav til...

– Føler meg heldt for narr

Leiaren i Juridisk Studentutvalg går ut mot rektor Sigmund Grønmo og Universitetsstyret og etterlyser større løyvingar til Juridisk Fakultet.