This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Riksrevisjonen har påpekt brudd på reglene om dokumentasjon av arbeidstid i forbindeIse med overtid ved flere utdanningsinstitusjoner i landet. Som en følge av dette sender i disse dager Kunnskapsdepartementet ut et brev til ulike utdanningsinstitusjoner, med krav til forbedring av situasjonen.
Et av tiltakene vil være bruk av stemplingsur for å registrere forskernes arbeidstid.
Både Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken og professor Frank Aarebrot ved UiB synes ikke noe om forslaget.

Kommentarer