Studenter savner støtte

I masterprogrammet Kjønn og utvikling er stuentene pålagt å utføre feltarbeid i sommerferien, feltarbeid som helst skal foregå i utlandet. Studentene får imidlertid ikke støtte fra Statens Lånekasse til arbeidet. Lånekassen begrunner dette med at studiet har for få...

Skal unngå ny valgbrøler

Nå skal ekstra innsats gi valgskred. Kun 3 av 20 stemte ved UiBs forrige studentparlamentsvalg, noe som var betydelig færre enn ved det foregående valget. Den gangen stemte 24 % av universitetes studenter. Erlend Horn, studentpolitiker for Liberal liste, og medlem i...

CSI:Bergen

Tirsdag 28. september inviterte Studentersamfunnet i samarbeid med Forskningsdagene til møte med rettsmedisiner Inge Morild. Tilskuerene fikk være vitne til en åstedsgranskning og fikk innsyn i hvordan Morild arbeider. Dette er virkelighetens CSI i Bergen.