-Studentene blir sett

I en ny tilstandsrapport fra Utdanningsdepartementet er Høgskolen i Bergen(HiB) det lærestedt i landet som er best best på utdanne studentene på normert tid. I følge rektor Eli Bergsvik er det viktig for læringsmiljøet at studentene blir sett.

En ny studentorganisasjon er født.

De to studentorganisasjonene Norsk Studentunion (NSU), og Studentenes Landsforbund (StL), ble i helgen slått sammen til Norsk Studentorganisasjon (NSO). NSO  har oppstart 1. juli 2010 og den nye studentorganisasjonen skal representere nesten 200 000 studenter i Norge....