SiB Sentrum legges ned

Universitetet i Bergen (UiB) varslet denne uken Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) om at de ønsker en avvikling av treningssentert SiB Sentrum før januar 2013. UiB er huseier, og vil bruke arealet til sårt tiltrengte lesesalplasser for psykologistudentene. Sistnevnte...

Et dykk i arkivet

I anledning Hordaland Kunstsenter si 35-års markering holdes det ei utstilling frå 26. august-9. oktober. Utstillinga er todelt, og finn stad på Hordaland Kunstsenter og i utstillingsvindauga på Universitetsbiblioteket. Publikum for også mulighet til å vera med på...

Høgskole-logoen fjernes fra fadderfylla

Fest og fyll blir outsourcet til studentorganisasjonene i Høgskolen i Bergen (HiB) sin alkoholfokus-frie fadderuke. Kvelder uten arrangement overlates til faddergruppene selv. Studentparlamentet ved HiB bekrefter ovenfor BSTV at fadderne blir bedt om å ta av seg...