This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Universitetet i Bergen (UiB) varslet denne uken Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) om at de ønsker en avvikling av treningssentert SiB Sentrum før januar 2013.

UiB er huseier, og vil bruke arealet til sårt tiltrengte lesesalplasser for psykologistudentene. Sistnevnte har lenge ønsket lesesaler i nærhet til fakultetet.

SiB-ledelsen sier de forstår at lesesaler er viktig, men stiller spørsmålstegn ved avgjørelsen om å legge ned et moderne treningssenter bygget i 2005.

– Samfunnsøkonomisk sett vil det være totalt uforsvarlig å legge ned et anlegg til 20 millioner kroner etter seks år, sier Johansen til BSTV.

 

Ikke fornøyd med prosessen

Økonomidirektør ved UiB, Kjell Bernstrøm, sier til BSTV at ingenting er bestemt, og at avgjørelsen vil bli tatt i dialog med SiB og studentene.

Johansen oppfatter det som om avgjørelsen i praksis er tatt, uten at SiB er blitt hørt, og at dialogen kun vil dreie seg om hvordan det populære senteret skal avvikles.

– Vi har valgt å høre på sterke ønsker fra psykologistudentene. Det er fortsatt to andre treningssentere i sentrum, og vi oppfatter det som tilstrekkelig, sier Bernstrøm.

 

Ingen alternativer i sentrum

Konsekvensen av nedleggelsen vil bli at kapasiteten i sentrum bli redusert med en tredjedel. Ledelsen i SiB tviler på at det finnes alternative arealer som kan taes i bruk, og peker på et eventuelt nytt anlegg på Kronstad i 2015 som tidligste løsning.

– Det er allerede et veldig stort press på treningssentrene i sentrum. Skulle dette anlegget gå ned så vil det bli en fortvilet situasjon i mange år for studentidretten, sier Johnsen.

Bernstrøm mener at dette ansvaret ikke ligger hos UiB.

– I dag er det ingen andre enn UiB som tilbyr lokaler til SiB i sentrum. Det er på tide at de andre store institusjonene, som HiB og NHH, tar ansvar, sier han.

 

Foreslår å droppe eksterne kunder

SiB har i dag en grense på 8% eksterne kunder på sine treningssentere. Bernstrøm sier til BSTV at en løsning kan være å ekskludere slike brukere fra Vektertorget. Johnsen mener derimot at disse utgjør et for lite antall til at tiltaket kan veie opp mot en nedleggelse.

– I sentrum ligger antallet eksterne kunder på rundt 5% av brukermassen. 30 % av studentene i sentrum trener i dag på SiB Sentrum. Det sier seg selv at dette ikke går opp, sier Johnsen.

Når SiB og UiB møtes om to uker for å diskutere saken, vil det også bli tatt opp hvem som skal dekke eventuelle omkostninger ved en nedleggelse. Dersom UiB skal kjøpe ut SiB nå, vil det koste universitetet rundt 10-11 millioner kroner.

Bråket rundt SiB Sentrum har pågått over flere måneder, og Studentparlamentet stemte i vår for en opprettholdelse av treningssenteret.

 

Hva synes du om at SiB Sentrum legges ned? Skriv din kommentar under!

Kommentarer