This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Mens Velferdstinget nå får nesten ti ganger mer i pengepotten enn de gjorde i 2009, har Bergenstudentens Allianseidrettslags (BSI) og andre studentorganisasjoners  pengestøtte stått på stedet hvil, på tross av økning i medlemstall.

Sosialdemokraten Peter Hatlebakk mener at dette skyldes en ukultur i studentpolitikken, hvor store deler av velferdsmidlene fra semesteravgiften blir tildelt Velferdstinget selv.

– Den høye pengestøtten til velferdstinget går på bekostning av andre studentorganisasjoner, blant annet studentidrett og kulturtilbud, mener Hatlebakk.

Velferdstinget har for 2012 søkt om 473 900 kr, som budsjettkomiteen forrige mandag innstilte til et beløp på 462 000 kr med følgende begrunnelse: «Posten for kursing kan være noe lavere». Denne posten er blant de høyeste på budsjettet, og lå på kr 100 000 i Velferdstingets budsjettforslag, som nå ligger an til å bli redusert til kr 88 100.

I budsjettforslaget er det bl.a. også foreslått 5000 kr til bespisning på Velferdstingets møter.

Leder for budsjettkomiteen, Ole Magnus A. Ørsnes, ville gjerne gitt mer pengestøtte til BSI og andre studentorganisasjoner.

– Vi prioriterte slik fordi vi måtte forholde oss til et stramt budsjett og ikke ville gjøre kutt andre steder, sier han.

Velferdstinget har også tidligere svart på kritikk av møteutgiftene sine. Se BSTVs sak Velferd for Velferdstinget her: https://bstv.no/6654/velferd-for-velferdstinget/

Den endelige avgjørelsen om tildelingene blir bestemt på Velferdstingets møte tirsdag 15. november.

 

Også semesteravgiftsmidlene som finansierer BSTV og resten av studentmediene blir fordelt av Velferdstinget. I 2012 har BSTV søkt om 201 900 kr og blitt innstilt 182 000 kr.

Kommentarer