This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Sidersmaking og hotellopphold stod på programmet for høstens oppstartsseminar. Pengene kommer fra studentenes semesteravgift.

24.-25. eptember 2011 holdt Velferdstinget oppstartseminar for nye og gamle medlemmer på Brakanes Hotell i Ullvik. De som deltok på seminaret ble fraktet med buss fra Bergen til Ulvik, der de deltok på en omvisning, sidersmaking og lunsj på Hardanger saft og siderfabrikk. Resten av helgen bestod av kursing og annen seminarvirksomhet.

Totalt kom prislappen på i overkant av 45 000 kr, noe som for mange studentorganisasjoner utgjør store deler av årlig driftsbudsjett. Selve besøket på siderfabrikken kom på 2400 kr, men det stilles spørsmålstegn ved organisasjonens anledning til å bruke midler på dette, da flere studentorganisasjoner opplevde kutt i pengestøtten i forrige budsjettrunde.

Velferdstinget forvalter midlene vi betaler inn i semesteravgift til SiB. Disse pengene formidler de videre til de ulike studentorganisasjonene i Bergen. De er også ansvarlig for å hente egne driftsmidler fra semsteravgiften.

Andre punkt på Velferdstingets litt uvanlige driftsbudsjett er «kontorrekvisitta» og «diverse kontorrekvisitta» på tilsammen 35 000 kr og 14 000 kr i «personalbespisning.» Se budsjett under:

Budsjettpost                      Beløp

5102 Honorar                        kr 208 000,00

5400 Arbeidsgiveravgift      kr 25 000,00

5403 Kollektiv pensjon        kr 8 000,00

6710 Kontorrekvisita            kr 10 000,00

6791 Div. kontorrekvisita     kr 25 000,00

6712 Kopiutgifter                   kr 10 000,00

6810 Telefon                           kr 4 000,00

6820 Frankering, porto       kr 2 000,00

6711 Progr, drift, EDB          kr 10 000,00

7314 Informasjon                   kr 20 000,00

7010 Reiseutgifter                   kr 6 000,00

5910 Opplæring/kurs            kr 60 000,00

5903 Personalbespisning     kr 14 000,00

Sum driftskostnadar: kr 402 000,00

 

Studentparlamentet har tidligere blitt kritisert for lignende pengebruk i STUDVEST . De mener selv at de har et kritisk blikk på egen pengebruk.

 Bildene fra seminaret er hentet her: https://www.facebook.com/velferdstinget

—————————–

BSTV fikk i 2011 186 000 kr i støtte fra Velferdstinget. 9624 kr er blitt brukt på sosiale arrangementer, og 553 kr til honorar for kurs. Det er vanlig i BSTV at organisasjonens 79 medlemmer betaler halvparten av hytteturer og andre sosiale aktiviteter.

 

Kommentarer