This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

En midlertidig ordning kan lette litt på trykket under eksamensperioden, men mindre enn psykologisk fakultet hadde håpet på. Studentene sier de ønsker en langvarig løsning på lesesalmangelen. 

Lesesalmangelen ved det psykologiske fakultet har lenge vært et irritasjonsmoment. Studentene ønsker nå en fortgang i prosessen. Fakultetet og eiendomsavdelingen ved UiB er for øyeblikket i en dialog om å opprette en midlertidig løsning på problemet, men kan ikke garantere at samtlige skal få en plass å lese.

– Det vi ønsker oss er en permanent løsning, forteller Elizabeth Grandahl Haugerud til BSTV.

Lesesalene idag dekker kun 4% av studentmassen ved det psykologiske fakultet. Etter at forslaget om å legge ned SIB sentrum til fordel for lesesalplasser ble møtt med store protester, har ingen nye steder blitt presentert som en langsiktig løsning.

Studentene går dermed en usikker tid i møte med tanke på å få nok lesesalplasser.

Kommentarer