This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Klimafestivalen § 112 startet med en minifestival om bærekraftig liv på Kvarteret. Der kunne de som ville lære hvordan de kan komme nærmere å leve grønt, handle grønnere og å kutte ned på søppelet.

Zero Waste

Da Kristine Ullaland begynte å studere i London i 2012 merket hun fort at søppelnettet der var veldig forskjellig fra det i Norge. Hun fant ikke søppelspann langs gatene. Det gjorde at hun ble veldig oppmerksom på hvor mye søppel hun endte opp med i vesken i løpet av en hverdag.

Da tok hun internett til hjelp. Det hun fant var Zero Waste, en livsstil der man gjør så godt man kan for å skape minst mulig søppel. Det gjør de gjennom å følge de fem R-ene. Refuse, reduce, reuse, recycle, rot. Fem idealer og leveregler som lar dem leve søppelfritt.

– Forsøpling er integrert i samfunnet vårt, forteller Ullaland til en fullstappet sal.

Hun startet en blogg om zero waste i 2015 siden hun ikke fant så mye informasjon om det på norsk.  Der skriver hun blant annet om hvordan hun handler emballasjefritt og bruker 2000 meitemarker til å bli kvitt restavfallet.

§ 112

Grunnlovens § 112 omtaler retten borgerne har til et miljø som sikrer helse og produktivitet, og at også fremtidige generasjoner skal kunne gjøre bruk av det miljøet. Minifestivalen vil vise hvordan folk kan leve mer bærekraftige liv.

Det ble holdt foredrag av Kristine Ullaland, FN-sambandet, Enok Groven og Greenpeace. Det var også stands fra BiR, Rå Lab og flere. Senere ble det hold et moteshow med bruktklær ledet av Enok Groven. Kvelden ble avsluttet med en fest.

Alle kan delta

Det første Ullaland begynte med selv var å ta med egne poser til butikken og å kompostere, etter det ble det mer.

– Jeg pleier å utfordre folk til å ikke kjøpe plastflasker, sier Ullaland.

De som vil ta det litt lengre kan handle uten emballasje og lage sine egne helseprodukter.

– Selv om det har passert best før er fremdeles bra etter, sier Johnny Nordstrøm som var konferansier.

Kommentarer