På innsiden

På innsiden: SiB Kafé

«På innsiden» er en ny spalte i BSTV der vi går bak kulissene i ulike studentorganisasjoner og -institusjoner og ser på hvordan de fungerer.