Ville du studert her?

Universitetene i Norge sliter med et stort etterslep på vedlikehold. Riksrevisjonens undersøkelse viser at 11 prosent av bygningsmassen ved Universitetet i Bergen er ansett som svært dårlig. Areal står ubrukt Ved det matematiske og naturvitenskapelige fakultet står...

– Gode relasjoner er alt

Svein er tidligere rusmisbruker. Kristiansand har kommet lagt i løse rusproblemet. Nå er det Bergen sin tur. Denne gikk årets SAMPOL-konferanse av stabel. Årets tema var narkotika, noe som er svært aktuelt her i Bergen i forbindelse med vedtaket om å stenge parken for...

– Det går litt tregt

Mandag denne uken ble arbeidsprogrammet for 2013/2014 vedtatt. Ett av de tre hovedpunktene er det samme som i fjor.  Arbeidsutvalget (AU) er Studentparlamentets saksforberedene og utøvende organ. De jobber med å ivareta studentenes interesser i tråd med et...

Fikk dagen punktert

Midt på lyse dagen ble et sykkeltyveri ved en tilfeldighet fanget på tape. For studenten Floranne van den Broek ble turen hjem ekstra lang og tidkrevende.   – Jeg kom tilbake, også var den helt ødelagt, jeg skjønner ingenting, sier UiB-student Floranne oppgitt....

Portane til Nygårdsparken stenger

Frå 1. juli 2014 skal Byrådet stenge av Nygårdsparken. Redaktør i gatemagasinet Megafon, Thomas Anthun Nielsen, er kritisk til dette tiltaket. Byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune, Dag Inge Ulstein meldte onsdag at Nygårdsparken vert stengt frå 1....

Alt i samme dunk

Studenter i Bergens sentrum synes det er vanskelig å sortere søppelet. Utenfor leiligheter og hybler finnes kun bosspann for restavfall, noe studentene mener er dårlig tilrettelegging.  – Hvis det hadde blitt tilrettelagt på en ordentlig måte, så kunne jeg absolutt...