This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Det kan bli en av konsekvensene for Kvarteret dersom innstillingen fra Velferdstingets budsjettkomité for 2013 blir vedtatt. Leder for Budsjettkomiteen ville ikke kommentere enkeltsaker i etterkant av pressekonferansen, men henviste til innstillingen for videre begrunnelse. 

Da forslaget til fordelingen av semesteravgiften ble lagt fram under budsjettmøtet torsdag, var det flere studentorganisasjoner som ikke fikk en eneste krone innstilt av de i alt fem millionene. Kvarteret var blant dem.

Kalddusj

Det er med tungt hjerte at BK velger å ikke innstille midler til Kvarteret, innleder Velferdstingets budsjettkomité begrunnelsen til innstillingen.

Leder for Kvarteret, Arne P. Sandvik, er skuffet over budsjettkomiteens forslag om ikke å bevilge penger til studenthuset, som nylig ble kåret til Bergens beste.

–Det var en kalddusj og en skuffelse. Budsjettkomiteen viser manglende forståelse for det tilbudet Kvarteret har som et velferdstilbud, sier en oppgitt leder til Bergen Student-TV.

Leder for Velferdstingets Budsjettkomité, Tor Sivertsen Prestegard, sier de verdsetter Kvarteret sitt arbeid, men den stramme budsjettrammen gjorde det umulig å innvilge midler til de prosjekter som det er søkt om.

–Hvis man ser på forholdet mellom det som er omsøkt og det som er rammen, så er dette her den vanskeligste budsjettfordelingen med hensyn til det, sier Prestegard.

Kostbare prosjekt

I innstillingen viser budsjettkomiteen til at Kvarteret i årene både under og etter nyopningen i 2009 har mottatt over 1,2 millioner kroner årlig av SiB. Studentene i Bergen har i over en 5-årsperiode betalt over seks millioner kroner for oppussingen av Kvarteret. Da nedbetalingen var ferdig, økte dette ikke handlingsrommet til Velferdstinget, midlene gikk til andre prosjekt i SiB. Derfor ble tilskudd til Kvarteret ikke en videreføring av tidligere ordning, men et innhugg i et allerede svært underdimensjonert budsjett som Velferdstinget fordeler.

Kvarteret har tre prosjekt de vil gjennomføre. Oppussing av Stjernesalen koster 360 000 kr. Det andre prosjektet koster 160 000 kr og er investering av teknisk utstyr til Tegleverket. Det tredje prosjektet har en ramme på 130 000 kr og er en tilrettelegging for spritservering på Kvarteret. Alle desse prosjektene ligger utenfor det Budsjettkomiteen mener er mulig å finansiere innenfor den rammen som er lagt. Finansiering av desse prosjektene over semesteravgiften vil få store konsekvenser for andre søkerer til Velferdstinget, skriver budsjettkomiteen i sin innstilling.

Prisene må opp

Kulturstyret var organisasjonen som både omsøkte og fikk mest penger innstilt. Hele 1 350 000 kroner ble foreslått at skulle gå til Velferdstingets utøvende organ for kulturpolitikk. Dette står i sterkt kontrast til Kvarterets 0 innstilte kroner.

– Vi har ikke muligheter til å investere noe særlig, noe det behov for til en hver tid. Slitasjen på huset er enorm. Vi har masse teknisk utstyr som også trengs å byttes ut, sier lederen for Kvarteret.

Mens Kulturstyret kan si seg fornøyd med torsdagens budsjettforslag, må studenthuset nå se etter nye muligheter for å spare.

– Det er ulike måter å gjøre det på. Et alternativ er å søke Velferdstinget om driftstøtte. Det ønsker vi i utgangspunktet ikke å gjøre. Før vi søker om det må vi vurdere å enten øke prisene på alt som foregår på huset eller ta leieinntekter for det velferdstilbudet vi er, sier en bekymret leder til Bergen Student-TV.

Den komplette innstillingen til budsjett for 2013 finner du her: http://www.sib.no/no/om-sib/velferdstinget/innkallinger/2012/vt-09-12-3.-november-2012-budsjettmote

 

Bergen Challenge Omsøkt: 50 000 kr Innstilt: 0 kr
BSTV Omsøkt: 339 000 kr Innstilt: 220 000 kr
BSI Omsøkt: 950 000 kr Innstilt: 737 000 kr
Kvarteret Omsøkt: 650 000 kr Innstilt: 0 kr
Foto NHHS Omsøkt: 29 970 kr Innstilt: 0 kr
HiB Rolag Omsøkt: 15 000 kr Innstilt: 0 kr
HiB allianseidrettslag Omsøkt: 50 000 kr Innstilt: 30 000 kr
Jussformidlingen Omsøkt: 200 000 kr Innstilt: 160 000 kr
K7 Bulletin Omsøkt: 230 000 kr Innstilt: 170 000 kr
K7 Minutter Omsøkt: 40 000 kr Innstilt: 16 000 kr
Kulturstyret Omsøkt: 1 350 000 kr Innstilt: 1 350 000 kr
NHHI Omsøkt: 225 000 kr Innstilt: 180 000 kr
Samfunnet Omsøkt: 180 000 kr Innstilt: 180 000 kr
SriB Omsøkt: 726 000 kr Innstilt: 639 000 kr
Studvest Omsøkt: 1 033 591 kr Innstilt: 830 000 kr
Universitetets karateklubb Omsøkt: 40 000 kr Innstilt: 0 kr
Velferdstinget i Bergen Omsøkt: 453 000 kr Innstilt: 438 000 kr
Økonomiformidlingen Omsøkt: 50 000 kr Innstilt: 50 000 kr
Tabell: Omsøkt og innstilt 2013

Kommentarer