This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

 Queer Tiger gir Bergen et forum for feminisme og queer-teori.

Feministgruppen er opptatt av at møtene deres skal være åpne og varierte, og skape debatt.

– Vi er ikke ute etter å tvinge våre meninger over på andre, men ønsker å skape refleksjon rundt ulike temaer.

Student Lisa Weldehanna, mener at flere kan få utbytte av å åpne øynene for skjulte strukturer og tanker i samfunnet.

–  En bevisstgjøring kan gagne enkeltmennesker og samfunnet som en helhet, sier Weldehanna.

 

Kommentarer