This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Kurdistan Studentunion (KSU) ble først stiftet av førsteamanuensis Haci Akman i 1982. I januar startet KSU opp igjen med sin virksomhet. KSU er rettet mot kurdiske studenter, men er også åpent for studenter fra andre nasjoner. Allerede nå er det over 20 studenter i organiasjonen, både kurdere og nordmenn.

Målet er å bidra til kunnskap om den kurdiske befolkningen og situasjonen i Kurdistan gjennom ulike arrangementer. Ett av arrangementene er kurdisk dansekurs som finner sted i Olav Kyrresgate 28 hver søndag, der en får lære ulike dansestiler fra de kurdiske områdene. 

Kurdistan er et område delt mellom fire forskjellige land: Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Kurderne utgjør rundt 40 millioner mennesker og Kurdistan har aldri vært samlet som en selvstendig stat.

– Siden kurderne er så splittet, er det vanskelig å samle dette folket, og det er vanskelig å finne en felles identitet, sier nestleder Eline Øyen Grave. Hun understreker at det er viktig å skape bevissthet for det kurdiske folk innad i KSU, men også for andre nasjoner siden en vet såpass lite om Kurdistan.

Kurdistan i Irak har fått autonomstatus og kurdere har en større frihet der sammenlignet med de andre landene.

– Problemet er jo at det irakiskkurdistanske selvstyre på mange måter er avhengig av den vestlige tilstedeværelsen i Irak, og når vi nå har trukket oss ut av Irak så er den kurdiske situasjonen der mer utsatt, sier professor i sammenliknende politikk, Frank Aarebrot.

Den viktigste oppgaven for KSU er ifølge Aarebrot å fortelle nordmenn om kurdisk problematikk, men også at det går ganske bra med Kurdistan i Irak.

– Det er jo faktisk slik at utenlandske invisteringer kommer til Kurdistan nå. Ungdommene har arbeid der, i mye større grad enn resten av Irak. Så det er både det å snakke om det kurdiske problemet, men også snakke om de kurdiske mulighetene sier Aarebrot.

Kommentarer