This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Pikselfestivalen er en teknologisk festival som ble holdt fra 17. til 20. november i Bergen. I år lå fokus på  demokrati, åpenhet og offentlighet.

Mange kommersielle software-industrier kritiseres for sin lukkede kildekode. Pikselfestivalen ønsker å være en motsats mot disse industriene, slik at alle kan bidra i teknologiutviklingen.

Direktør for pikselfestivalen Gilse Frøysland mener at åpne kildekoder vil føre til at det blir utviklet bedre alternativer. Han mener også at en lukked kildekode er problematisk å bruke i offentlige sektorer fordi man ikke kan vite akkurat hvordan programmene fungerer.

Ved bruk av en åpen kildekode har alle innsyn til hvordan programvaren er oppbygd, og hver enkelt kan videreutvikle programmer slik det passer for dem.

Pikselfestivalen består av presentasjoner, workshops, konserter og kunstutstillinger. Hovedutstillingen vises frem til januar 2012 på Galleri 3 14.

Kommentarer