This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

I februar 2011 mottok SAIH 345 909 kroner, som en forsinket julegave fra Statoil.

Studenterne og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er en solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber med politisk påvirkning, informasjon og utdanningsbistand.

– Det var en uventet men hyggelig henvendelse. I brevet vi fikk stod det at de håpet bidraget ville være til hjelp i vårt arbeid for å forebygge og lindre menneskelig lidelse, siden dette kan tolkes mange veier har vi valgt å bruke pengene i vårt generelle arbeid, forteller forteller Erik Schreiner Evans, nestleder i SAIH.

Flere studentorganisasjoner stiller seg nå kritisk til at SAIH har valgt å ta i mot disse pengene. Dette fordi de mener det ikke er etisk riktig, da Statoil representerer en av de næringsinteressene de ofte jobber mot.

–  Jeg stiller meg skeptisk til at Statoil skal få lov til å legimere det de gjør på en slik måte. Det kan virke som de prøver å renvaske seg og få et snillere ansikt utad ved å gi penger til veldedighet. De prøver å fremstille seg selv som den snille gutten i klassen, mener Anders Parmann, leder i Høyden Sosialistiske Ungdom.

 

Nøye vurdert

SAIH har gått nøye gjennom det etiske spørsmålet rundt å motta gaven, men besluttet at det var greit å ta imot midlene, da gaven ble gitt gjennom Statoils ansatte.

–   Første grunnen til at vi valgte å ta i mot pengegaven var at det ikke var noen betingelser rundt gaven. Den andre grunnen var at pengene var gitt av Statoil til sine ansatte, som valgte å gi pengene videre til oss i SAIH, sier Erik Schreiner Evans.

Siden 2008 har Statoil hvert år i stedet for å gi en personlig gave til de ansatte i forbindelse med jul, bidratt men en pott med penger som skal gå til veldedige organisasjoner. Et representativt utvalg av ansatte velger 4-5 organisasjoner som pengene skal deles mellom. Organisasjonene varierer fra år til år og den enkelte ansatte får påvirke hvordan beløpet skal fordeles mellom de forskjellige organisasjonene

 

I 2010 fikk fem organisasjoner til sammen nesten 9 millioner kroner i julegave fra Statoils ansatte:
Leger Uten Grenser: 3.647.753 kroner
Care: 1.756.833 kroner
Vann for Etiopia: 1.747.688 kroner
Ingeniører uten grenser: 1.421.458 kroner
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond: 345.909 kroner

Kommentarer