This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Skrivekunstakademiets videreutdanning som starter våren 2012, har som mål å fange opp og hjelpe litterære talenter. Kurset er i hovedsak for dem som trenger litt hjelp i skriveprosessen, og som enda ikke er drivne forfattere.

Leder av Skrivekunstakademiet, Rolf Engen, forklarer at kurset skal hjelpe de som har et påbegynt mauskript, men som ikke kjenner til skriveprosessen. I følge kursleder Pedro Carmona-Alvarez er det viktig å la skribentene få nok tid og rom til å gjøre ferdig tekstene  sine.

Også litteraturviter, Frode Helmich Pedersen, sier det er viktig å sette av nok tid til å skrive.

Både han og Pedro Carmona-Alvarez mener at litteraturmiljøet i Oslo er preget av forlagsbransjen som stjeler forfatternes fokus fra skrivingen. Slik er det ikke i Bergen, og begge er enige i at byen nettopp derfor er en bedre plass å skrive i.

Kommentarer