This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Studentparlamentsvalget for Høgskolen i Bergen har nå startet. Frem til onsdag 23. november har studentene mulighet til å stemme på de kandidatene de mener kvalifiserer seg til jobben.

Selv om forrige valg ga en rekordoppslutning på  29 %, må det promoteres for å engasjere studentene. Selv om hyppig reklamering av selve valget hjelper, er det viktig at også sakene som angår studentene kommer til syne.

Lederen for Arbeidsutvalget ved UiB, Livar Bergheim, mener det er viktig å vise hva et studentparlament jobber for. På denne måten får studentene bedre innsikt i hva det jobbes for og at deres stemme teller.

Totalt skal det velges inn 17 representanter fra avdelingene helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning.

 

BSTV har tidligere i høst omtalt oppslutningen ved valgene på UiB og NHH: https://bstv.no/6903/valgsirkus-gav-rekordoppslutning-pa-nhh/

Kommentarer