This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Tirsdag kveld var Velferdstinget samlet i Studentsenteret for å fordele studentenes semesteravgift. Etter seks timers møtevirksomhet ble en prøvevotering løsningen for slitne studentpolitikere.

Budsjettkomiteen hadde på forhånd levert sin innstilling og etter en liten debatt ble det bestemt at den også skulle ligge til grunn for den videre debatten – etter å ha utkonkurrert to alternative forslag.

Egget i Studentsenteret var fylt godt opp av representanter for ulike studentorganisasjoner som ønsket å forklare hvorfor nettopp de fortjente mer penger. Budsjettkomiteen hadde tatt utgangspunkt i at det var 4.694.000,- som skulle fordeles, men det viste seg etter hvert at det var mer penger i potten og rammene ble økt til 4.900.000,-

Dette førte selvsagt til hektisk aktivitet og ikke uventet ble det fremmet flere forslag til endringer i budsjettkomiteens innstilling. Ved en opptelling var det faktisk snakk om 50 endringsforslag fra salen.

Avgjørende prøvevotering
Velferdstinget fant derfor ut at de skulle gjennomføre en prøvevotering med utgangspunkt i en plan som ble sett på som en form for ”middelvei” mellom de forslagene som var fremmet. Etter to raske voteringer sto prøveforslaget igjen som den endelige budsjettfordelingen. Uheldig, mener Anita Tøien, medlem av Sosialdemokratene.

– I går kveld fikk vi invitasjon til et såkalt «felles formøte». Hva som skulle diskuteres der, vet jeg ikke fordi jeg ikke gikk. Grunnen til at jeg ikke gikk, var at et felles formøte i praksis ville vært å starte Velferdstinget halvannen time før, men bare utelukke allmennheten. Det er veldig uheldig og veldig udemokratisk – og det kan føre til sånne resultater som vi ser i dag. At en gjeng går sammen, lager et forslag i siste liten og får med seg nok folk på det. Det har vi sett i Studentparlamentet og nå ser vi det også i Velferdstinget, sier Tøien.

Audun Kjørstad, leder i Velferdstinget, innrømmer at prosessen gikk litt fort mot slutten av møtet, men at dette verken er uventet eller noe nytt.

– Det er slik som har skjedd på budsjettmøtet før. Man krangler og krangler – og plutselig finner man en løsning og går for den. Det er veldig greit når møtet går ut i de små timer. Og så lenge det er en løsning folk er fornøyd med og den er god, så er det bare fint.

Slik fordeles semesteravgiften til studentorganisasjoner i 2012 (budsjettkomiteens innstilling i parentes):
BSI – 700.000,- (650.000,-)
BSTV – 185.000,- (182.000,-)
HiBI – 30.000,- (20.000,-)
Jussformidlingen – 150.000,- (140.000,-)
K7 Bulletin – 170.000,- (140.000,-)
Kulturstyret – 1.305.000,- (1.300.000,-)
Kvarteret – 88.000,- (0,-)
NHHI – 190.000,- (150.000,-)
SRiB – 630.000,- (675.000,-)
NHHS Ekspedisjon – 0,- (5000,-)
Studentersamfunnet – 180.000,- (140.000,-)
Studvest – 860.000,- (811.000,-)
UKK – 0,- (12.000,-)
Velferdstinget – 412.000,- (462.000,-)

Kommentarer