This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=14&feed=rss2

Denne uken har ValeNytt tatt tak i et stadig tilbakevendende tema i Bergen, nemlig navnstriden rundt det nye navnet på Flesland lufthavn. Vi har møtt lederen for organisasjonen ”Bevar Christian Mikkelsen-navnet” og hørt hvilke navnpreferanser han har.

 

ValeNytt har også tatt et kraftig oppgjør med den stadig voksende andel barn som fødes før sine foreldre. Dette er et økende problem og noe som erfaringsmessig får altfor lite spalteplass.

 

ValeNytt – fordi ingen andre vil ta i det.

Kommentarer