This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

I dagleglivet snakkar ein ofte om det høge og det låge i kulturen. Nokre vil kanskje synest at det er problematisk å setje eit skilje der ein seier at nokre kulturelle utrykk er høgare enn andre, men som vi skal sjå treng ikkje det høge nødvendigvis vere noko betre enn det låge.

Kommentarer