This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Masterstudentene ved Humanistisk fakultet reagerte kraftig da fakultetet tidligere i år valgte å innskrenke åpningstidene på grunn av strømsparing og sikkerhetsmessige årsaker. Vedtaket er nå blitt opphevet.

Det viste seg i ettertid at fakultetledelsen brøt Universitets- og høgskoleloven da de innskrenket åpningstidene uten at studentene fikk si sin mening. Dette tar de nå selvkritikk på.

– Vi beklager at vi ikke lot studentene komme med sin mening. Vi har nå opphevet vetdaket og satt ned et arbeidsutvalg som skal jobbe for en bedre løsning for begge parter, sier fakultetdirektør  Trine Moe, på telefon til BSTV.

Arbeidsutvalget skal etter det BSTV har blitt fortalt bestå av representanter fra eiendomsavdelingen, fakultetledelsen, studentutvalget og forskjellige fagutvalg.

 

Fornøyde med å bli hørt

Nestleder i Humanistisk studentutvalg, Linnea Reitan Jensen, sier hun er veldig glad for at vedtaket nå er opphevet . Hun understreker at vedtaket var ulovlig, og at hun derfor er veldig fornøyd med at ledelsen hørte på studentene.

Leder i fagutvalget for digital kultur, Stig Andreassen, er positiv til  hvordan saken har utviklet seg.

-Vi ser nå frem til å få delta i prosessen videre, sier Andreassen.

Også masterstudent i digital kultur, Linn Cecilie Wian, er godt fornøyd med at åpningstidene nå er tilbake ved det normale.

-Jeg har familie ved siden av studiene, og er derfor avhengig av å kunne benytte meg av lesesalen på kveldstid, og i helgene, sier Wian.

 

Se vår tidligere sak om åpningstidene og de dårlige tilstandene ved lesesalene her: https://bstv.no/6517/mangler-masterplan/

Kommentarer