This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Bergensstudenter legger ut SiB-hybler til framleie på finn – og hybel.no. BSTV ble tilbudt Hatleberg-hybel, uten tillatelse.

Etter å ha observert en annonse om seks ukers framleie på Hatleberg studentboliger, kontaktet BSTV  leieren for å sjekke om han hadde tillatelse fra Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) til å leie bort hybelen. Under en telefonsamtale kom det fram at han ikke hadde fått en slik tillatelse, og dermed leide ut hybelen sin ulovlig.

Ikke lenge etter at BSTV kontaktet SiB, sjekket de annonsen og konfronterte studenten. Dette medførte at han ringte oss tilbake for å spørre om vi var studenter.

Da BSTV svarte nei på dette spørsmålet ville han fremdeles leie ut hybelen, så lenge vi så ut som studenter.

Dersom leier ikke har tillatelse fra huseier, er slik framleie brudd på Husleieloven. Leietaker kan få søknad om framleie innvilget av SiB, så lenge framleier også er en student som har betalt semesteravgift.

Hevder at han ble avslått

Etter at BSTV avslørte sin identitet, hevdet annonseinnehaver at han først hadde henvendt seg til SiB for å få help til framleie på lovlig vis, men var blitt avslått.

– Jeg spurte om de kunne hjelpe meg med å leie ut til en av NHH-studentene i boligkø, men fikk svar tilbake om at dette er konfidensiell informasjon. Rules are rules.

Videre hevdet studenten at prosedyrene for å søke framleie er tidkrevende og vanskelig å få til, og at han derfor ikke fulgte reglene.

 Manglende rutiner

SiB sier at de ikke prioriterer oppfølging av annonser på sider som finn – og hybel.no, og satser på at de vet hvem som bor i hyblene.

 

Kommentarer