This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Bergen Internasjonale Filmfestival blir arrangert frå 19. – 26. oktober. Årets festival er den største nokosinne med over 160 filmar på programmet.

I dag vert 60 av filmane på programmet sloppe, medan dei resterande vil kome fram mot 10. oktober. Billettsalet startar torsdag 13. oktober.

I tilknyting til tema i nokre av  filmane som vert framsynt, vert det også arrangert debattar og seminar som publikum kan delta på. Etter somme filmar vert det også høve til å treffe regissøren eller andre som har medvirka i filmen.

 

Kommentarer