This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

I forbindelse med utgivelse av «Hva er et navn?» holdt Studentersamfunnet bokmøte på Studia med forfatter Ivar Utne. Boken tar for seg navnetrende og navnets betydning og utvikling.

Kommentarer