Studentpolitisk utval ved NHH arrangerer fleire slike paneldebattar i løpet av semesteret. Arrangementa er vanlegvis opne for alle studentar, og dagsaktuelle tema pregar debattane.

Kommentarer