This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Et minglested

Spillindustrien i Norge er underutviklet i forhold til andre land som USA og Sverige, så derfor er det så viktig å holde akkurat disse messene; for å gjøre spillindustrien større, bedre og flinkere, sier lederen for KONSOLL, Sylvia Duerr. I tillegg til foredrag og oppfordring til mingling, så arrangeres det også ulike workshops, blant annet et for studenter, og hadde under messen et eget lunsjarrangement hvor kvinner kunne mingle og seg imellom.

10-årsjubileum

De har holdt på siden 2012, uten betalte stillinger; bare gjennom pur frivillighet og elskverd for spillverdenen. Bare de siste årene har de fått nok sponsorer til å kunne benytte seg av betalte stillinger; likevel har mange trodd at messen alltid har hatt betalte verv, ettersom det ser like profesjonelt ut nå som tidligere år. Et av de eldste medlemmene av messen er Robin Aaberg, som i år leder livestreamen som sender hele KONSOLL live begge dagene.

Flest i år

I tillegg til at halvparten av billettene til messen ble utsolgt flere dager før arrangementet, så har de aldri hatt så mange foredragsholdere som nå; 28 til sammen! Men utvalget av foredragsholderne er ikke noe nytt: de har i flere år flydd inn aktører fra andre land, og flere kommer fra USA og de utallige spillstudioene der.

 

 

Kommentarer