This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Petter Steensnæs Morland, leder av Studentenes Valgstyre, tror det har mye å gjøre med at årets valg var digitalt. Samtidig har det vært flere andre valg og undersøkelser som studenter allerede har brukt mye tid på å svare på. Han tror også at mangel på tilhørighet kan ha virket inn på valget.

Kristin Strømsnes, professor ved institutt for sammenlignende politikk, tror at mangel på informasjon og korona har hatt innvirkning på oppslutningen.

– Et normalt år ville det vært fult av folk som hadde stand, delte ut flyere, og møtte opp på forelesninger og informerte om valget.

Begge er enige om at det er viktig at studenter stemmer ved slike valg.

– Det er viktig at studenter stemmer fordi da vet vi mer om det vi kaller studentstemmen, sier Morland.

– Det er viktig for å kunne påvirke hva som skal være de studentpolitiske interessene som fremmes og hva som skal være studentpolitikken, sier Strømsnes.

Selv om bare 9.4% har stemt forteller Morland at de skal ta med seg valgresultatet videre og jobbe hardt for alle studentene.

Kommentarer