This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Dette kommer frem i et intervju Bergen Student-TV har gjennomført med den anerkjente professoren ved Universitetet i Bergen. For noen uker siden fortale vi historien om studenten «Karoline» som hevder at hun har blitt diskriminert ved flere hoteller i byen.

– I utgangspunktet er det klart at man ikke har noen som helst adgang til å diskriminere folk på bagrunn av for eksempel hudfarge, etnisk opprinnelse eller andre slike personlighetstrekk, forklarer Jacobsen.

Han forteller videre at disse trekkene ikke har noen som helst sammenheng med de spesifikke formålene som man faktisk kan avvise noen på grunnlag av. Formål som vil være tillatt å avvise noen på bakgrunn av, vil være mistanke om kriminalitet.

Videre sier Jacobsen at en avvisning på et for generelt grunnlag vil rammes av straffeansvar ved paragraf 186, som omhandler diskriminering i ervervslivet.

 

 

Kommentarer