This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har nå blitt sendt ut, og over 38 000 studenter har allerede svart. Undersøkelsen måler studenters trivsel både på og utenfor studiet. Målgruppen er heltidsstudenter opp til 35 år i Norge. Foreløpig er det bare studenter med norsk statsborgerskap som får svare.

Årets undersøkelse er kortere, ettersom det er en ekstraordinær tilleggsundersøkelse. Du som student kan besvare SHoT-undersøkelsen mellom 1. mars og 5. april 2021.

Kommentarer