This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

– Svært mange tiltak hviler på et syltynt rettslig grunnlag, sier Marthinussen, fordi regjeringen ikke i tilstrekkelig grad begrunner, informerer og gjør brede forholdsmessige vurderinger som vi borgere får vite om

Han mener at regjeringen i større grad må gjøre vurderinger om spesifikke tiltak er godt nok begrunnet til å kunne opprettholdes. Han stiller for eksempel spørsmål ved begrensinger på antall personer man kunne ha besøk av, når for eksempel barnefamilier ikke kunne få besøk av besteforeldre. Hvor mye dokumentasjon har de på at smitte har oppstått i den type situasjoner?

På spørsmål via mail om hvilke forholdsmessighetsvurderinger som blir gjort svarer byråd Beate Husa:

Det er Helsedirektoratet og regjeringen som har utformet tiltakspakken i den nasjonale forskriften og som derfor vil være best egnet til å svare på forholdsmessigheten i tiltakene. Bergen kommune har anbefalt nasjonale tiltak på bakgrunn av den uoversiktlige situasjonen knyttet til muterte virus. Tiltaket må vurderes helhetlig som en samlet tiltakspakke for å begrense mobilitet i Bergen kommune.

Helsebyråd Beate Husa forteller at tiltakene som ble innført var på grunn av det muterte viruset, og at selv om det var relativt lave smittetall i løpet av nedstengingen så var det viktig å innføre tiltakene fordi smitten hadde et potensiale til å bli et større utbrudd.

Marthinussen er ikke enig i at føre var prinsippet alltid er riktig, ettersom det er noen som tar skade av tiltakene også.

Student Mathias Skard Almaas har forståelse for at tiltakene ble innført, men syns de traff studentene urettferdig hardt.

– For å ta vare på den psykiske helsen tror jeg det hadde vært bedre å ta den risikoen med litt økt smitte, sier Almaas, og legger til:

– De fleste studenter omgås kun med andre studenter, og jeg håper at vi er ansvarlige nok til at hvis man kjenner symptomer så sier man nei til å møtes.

Marthinussen er enig i at tiltakene traff studentene urettferdig hardt, og at de har gjort det gjennom hele pandemien. Han trekker frem både hvordan tiltakene traff studenter i forbindelse med nekt av fysisk undervisning, lukkede lesesaler, minimale sosiale aktiviteter og at studenter ikke får dagpenger hvis de mister deltidsjobben.

Husa forteller at hun har forståelse for at mange føler tiltakene traff urettferdig og skjevt, men at de er pålagt å treffe mest mulig treffsikkert med tiltakene de setter inn.

 

Kommentarer