This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

På grunn av korona blir det hjemmeeksamen for de fleste i år. Det vil si hjemmeeksamen i mange fag som tidligere kun har hatt skoleeksamen.

Dette har medført et økt fokus på juks, ettersom reglene for hva som er juks er annerledes på en hjemmeeksamen og en skoleeksamen. Det krever også andre metoder fra skolene for å oppdage juks.

Malin Arve, prorektor ved NHH sier at de har hatt flere kurs og seminarer med sine ansatt i hvordan de skal lage eksamener hvor det ikke lønner seg å jukse.

NHH har også fokusert på å bevisstgjøre studentene på hva som er juks og hva som er konsekvensene av å jukse. Et av virkemidlene de har brukt til dette er en juksekontrakt som studentene må signere før de tar eksamen.

Studentene er i all hovedsak positive til bevistgjørelseskampanjen, men noen av punktene har fått studentene til å bekymre seg for om at de kan bli tatt i juks selv om deres intensjoner ikke var å jukse.

Et av punktene som har skapt forvirring går ut på at de må oppgi adressen hvor de skal ta hjemmeeksamen. Studenter som bor i kollektiv og studentboliger ble bekymret for om de skulle bli tatt i juks dersom flere oppga samme adresse. Dette kunne Malin Arve avkrefte, og forteller at det er helt lov at flere tar eksamen fra samme adresse. Hun fortalte også at grunnen til at de ber om adresse er i hovedsak for å tilby teknisk hjelp å kunne følge opp saker i ettertid hvor for eksempel internett var nede.

Kommentarer