This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Siden studiestart har HVL valgt å føre fravær på elever med obligatorisk undervisning, til tross for at studentene holder seg hjemme på grunn av symptomer på Covid-19. Dette berører spesifikt studenter som studerer helse- og sosialfag, og de reagerer på dette.

Kommentarer